Precondition for Graduate Program Applications (in Turkish)

 

İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı Başvuru Ön koşulları

 1. Sağlık, Fen ve Mühendislik ve ilişkili fakültelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmak gerekir
 2. Sayısal puan türünden 55 ALES puanına veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenen (GRE 610 üzeri eski sistem; 149 üzeri yeni sistem ya da GMAT 450 üzeri) eşdeğer puana sahip olmaları gerekir
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından İngilizce’den en az 50 puan yada DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu dil yeterlilik sınavından 55 puan  veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Not: Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları için Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ndeki şartlar aranır.

 

İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı Başvuru Ön koşulları

 1. Programa aşağıdaki 2 gruptan birinde yeralan adaylar başvurabilir:
  • Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi mezunları
  • Sağlık, Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüleri ve ilişkili enstitülerden yüksek lisans derecesine sahip olanlar
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından İngilizce’den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik diploması ile doktora programına başvuranların sayısal puan türünden en az 60 ALES puanına veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenen eşdeğer bir sınav puanına (GMAT, GRE) sahip olmaları gerekir. ALES belgesi olmayan Tıp Fakültesi mezunlarının en az 50 Temel Tıp bilimleri TUS puanına sahip olmaları gerekir.
 4. Yüksek Lisans diploması ile doktora programına başvuranların mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 muadili bir mezuniyet not ortalamasına ve sayısal puan türünden en az 60 ALES puanına veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenen eşdeğer bir sınav puanına (GMAT, GRE) sahip olmaları gerekir.

Not: Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları için Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ndeki şartlar aranır.

 

İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Bütünleşik Doktora Programı Başvuru Ön koşulları

 1. Sağlık, Fen ve Mühendislik ve ilişkili fakültelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmak gerekir
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından İngilizce’den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Doktora programına başvuranların sayısal puan türünden en az 80 ALES puanına veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenen eşdeğer bir sınav puanına (GMAT, GRE) sahip olmaları gerekir.
 4. Yüksek Lisans diploması ile doktora programına başvuranların mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 muadili bir mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Not: Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları için Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ndeki şartlar aranır.

Başvuru için gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.

Online başvuru formu için tıklayınız.