IBG

MÜDÜRÜMÜZDEN VEDA MESAJI

Sevgili İBG-İzmir Dostları,

İnsan refahını daha iyiye taşımak için, ülkemizin bilimsel ve teknolojik geleceğini dönüştürmeye kendini adamış olan inançlı bir ekip olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bünyesinde Türkiye’nin yaşam bilimleri alanında ilk Araştırma Altyapısını kurmanın sevincini ve gururunu taşıyoruz. İBG-izmir 16 Ağustos 2017 tarihinde 6550 sayılı kanun kapsamında “yeterlik” aldı ve yeni bir tüzel kişilik kazandı. Bundan sonra İBG-izmir, bir yandan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) olarak bağımsız bir araştırma yapısı olurken, diğer yandan Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak lisansüstü eğitim veren bir birim olarak yollarına devam edecekler. Bu iki kardeş yapının birlikte ve sinerji içinde geleceğe yürümeleri en önemli temennimizdir.

Bu önemli gelişmelerin sonucu olarak 15 Şubat 2018 tarihi itibarı ile, Enstitü ve Uygulama- Araştırma Merkezi Müdürlüğünden ayrılmış bulunuyorum. Böylece bütün enerjimi “Yeni İBG”nin başarısına odaklayabileceğim.

Gelişmelerin diğer bir sonucu ise bu internet sayfasının yenilenmesi gereğidir. Bu nedenle kısa bir süre için internet sayfamızı kullanıma kapatıyoruz. Zorlu, aynı zamanda heyecanlı yolculuğumuzda bizimle birlikte yürüyen, İBG-izmir’e farklı düzeylerde çok değerli katkı ve yardımlarda bulunmuş olan tüm paydaşlarımıza, bizi gönülden destekleyen yönetici ve meslektaşlarımıza en derin şükranlarımı sunmak isterim.

Pek yakında sizlerle yeni internet sayfamızda görüşmek üzere, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

FAREWELL MESSAGE FROM OUR DIRECTOR

Dear İBG-İzmir Friends,

As a determined team devoted to transforming the scientific and technological future of our country for the benefit of human kind, we are happy and proud to have created the first “Research Infrastructure” of Turkey, in the field of life sciences at Dokuz Eylül University. İBG-izmir recently qualified as a Research Infrastructure and thereby became a public cooperation on August 16th 2017, within the framework of law 6550. From now on, İBG- izmir will move forward as two distinct entities, the first being Izmir Biomedicine and Genome Center (IBG), the other Dokuz Eylul University Izmir International Biomedicine and Genome Institute. The Center will carry out research and innovation activities, whereas the Institute will remain as a graduate school. We hope that these two sister structures will work towards a bright future hand in hand.

As a result of these important developments, I relinquished directorship of the Institute and the research-application center effective as February 15, 2018. Therefore, I will be able to reserve all my energy for the success of the new newly created ‘IBG Research Infrastructure’.

Modification will be made to the website to reflect the new structures born from these developments, in the mean this website will be temporarily unavailable. I would like to present my sincere gratitude to all those whose efforts made this success possible and look forward to seeing you all at the new web sites.

Sincerely,

Prof. Dr. Mehmet Öztürk
Director & Chairman of the Board
Izmir Biomedicine and Genome Center (IBG)