Araştırma

iBG-izmir için “Araştırma”, “İnovasyon” için bir ön koşuldur. Gerçek inovasyon, temel ve translasyonel araştırmalardan yola çıkarak yeni bulgulara ulaşan yetenekli ve yaratıcı kişiler tarafından yapılır. iBG-izmir bünyesinde yapılan Araştırma faaliyetlerinin yaşam bilimleri alanında yeni bakış açıları oluşturması ve öğrencileri yaratıcı olmaya teşvik etmesi beklenmektedir. Bu ilk aşamada, araştırmayı yapılandırılmış bölümlere veya konulara bölmemeye karar verdik. Her sorumlu araştırmacı (PI) kendi tercih ettiği konularda tamamen bağımsız çalışacaktır. Ayrıca araştırmaların yapılandırılmış bölümlerin altında olmamasının esnek ve dinamik bir araştırma ortamı sağlayarak araştırmaları güçlendireceğini, sıkı işbirliklerini geliştireceğini düşünmekteyiz. Buna göre, iBG – izmir’de araştırma yapan bir Sorumlu Araştırmacı araştıracağı konuları seçerken özgür olacak, ancak performansı zaman zaman Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Bilimsel Danışma Kurulunun bu değerlendirmesi, araştırma ekiplerinin başarısı için önemli bir ölçüt olacaktır.

Şu anda iBG-izmir’de yaklaşık 20 araştırma ekibi oluşturulmuş durumdadır ve Sorumlu Araştırmacıları enstitümüze yeni başladığı için pek çok araştırma ekibi de kuruluş aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda araştırma ekiplerinin sayısını 30’a çıkarmayı planlamaktayız.

Şu anda, iBG – izmir araştırma konuları yaşam, tıbbi ve biyomühendislik bilimlerinin farklı alanlarında geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Başlıca konular habis transformasyon, gelişim, farklılaşma, dejenerasyon, rejenerasyon, nöroloji, immünoloji, genomik ve biyomühendislikdir. iBG – izmir araştırmalarında hem drosophila, zebra balığı ve kemirgenler gibi farklı hayvan modelleri hem de hastadan elde edilen hücre hatları dokuları kullanılmaktadır.