Neşe Atabey Laboratuvarı

Kanserde Büyüme Faktörü Sinyal Yolağı

 

Research Atabey Lab nese.atabey@deu.edu.tr
Grup Üyeleri
Ayşim Güneş, Doktora sonrası araştırmacı
Erkan Kahraman, Doktora sonrası araştırmacı
Hande Topel, Doktora öğrencisi
Yeliz Yılmaz, Doktora öğrencisi
Ezgi Bağırsakçı, YL öğrencisi
Mesude Angın, YL öğrencisi
Dehan Çömez, YL öğrencisi
Gülsün Bağcı, YL öğrencisi

 

GENEL BAKIŞ

Hepatoselüler karsinom (HCC), en yaygın primer karaciğer kanseri olup, dünya çapında kanserden kaynaklı ölümlerin 3. nedenidir. Hepatosit Büyüme Faktörü (HGF)/c-Met sinyal yolağı HCC gelişiminde önemlidir ve özellikle tümör hücrelerinin büyümesini, hayatta kalmasını, göç etmesini ve farklılaşmasını kontrol etmektedir. HGF/c-Met sinyal yolağındaki bozuklukların tümör gelişimi ve ilerleyişindeki rolü grubumuz ve birçok diğer araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. c-Met reseptörünü eksprese eden karaciğer kök hücrelerin/progenitör hücrelerin hepatokarsinogenez için gerekli olduğu gösterilmiştir, ayrıca yüksek c-Met ekspresyonu metastaz, düşük sağkalım ve ilaç direnci ile ilişkilendirilmiştir. Meme tümörleri haricinde tümörigenez sürecinde HGF seviyesindeki artışa sık rastlanmamıştır. Bu nedenle HCC’de ligand-bağımsız c-Met aktivasyonu daha fazla araştırılması gereken bir konudur.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Grubumuzun araştırmaları hepatosellüler karsinoma sürecinde büyüme, motilite ve invazyondan sorumlu sinyal yolaklarının tanımlanmasına ve bu moleküler bilgiyi HCC’ye yönelik tanı ve tedavi stratejileri geliştirmede kullanmaya odaklanmıştır. Araştırmalarımız sonucunda HCC’de agresif karakterin ve ilaç direncinin arkasında yatan moleküler mekanizmayı anlamayı ve bu moleküler altyapıyı tanı ve tedavilerin gelişmesi için kullanmayı amaçlıyoruz.

Mevcut projelerimiz:

1) HCC’de HGF/c-Met tarafından düzenlenen motilite ve invazyonun moleküler mekanizmalarının tanımlanması,
2) Tümör mikroçevresinin (hipoksi, yüksek glukoz ve ECM elemanları gibi) HCC hücrelerindeki sinyal yolaklarına ve hücre davranışlarına etkilerinin belirlenmesi,
3) HCC’de c-Met sinyal yolağının düzenlenmesinde kodlanmayan RNA’ların rollerinin incelenmesi,
4) Metastazın erken tanısında yeni bir yonga-üstü-laboratuvar (Lab-on-a-chip, LOC) cihazı geliştirilmesine yöneliktir.

Önümüzdeki 5 yıl içindeki hedeflerimiz:

• HCC’de glukoz metabolizmasının düzenlenmesinde HGF/c-Met sinyalinin rolünü tanımlamak ve bu bilgiyi kullanarak HCC’yi önlemek için stratejiler geliştirmek,
• HCC hücrelerinde edinilmiş sorafenib direncinde HGF/c-Met ekseninin fonksiyonel rolünü anlamak ve HCC hastaları için hedefe yönelik tedaviler geliştirmek,
• HCC’de sirküle olan tümör hücrelerinin (CTC) metastatik ve invaziv yeteneklerini öngörecek ve tümör metastazında kullanılan ilaçların etkilerini belirleyebilecek bir yonga-üstü laboratuvar (Lab-on-a-chip, LOC) sistemi oluşturup, bu sistemin etkinliğini doğrulamaktır.

Neşe Atabey

Grup üyeleri:

Atabey lab yüksek motivasyona sahip doktora öğrencileri aramaktadır. İlgilenenlerin nese.atabey@deu.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletişime geçmeleri rica olunur.

YAYINLAR (seçili)
Tüm yayınlar ve atıflar: Google Scholar : Nese Atabey
• İşcan E, Güneş A, Korhan P, Yılmaz Y, Erdal E, Atabey N. The regulatory of heparin on c-Met signaling in hepatocellular carcinoma cells. J Cell Commun Signal. 2016 Dec 14. [Epub ahead of print]
• Saygideger-Kont Y, Minas TZ, Jones H, Hour S, Celik H, Temel I, et al. Ezrin Enhances EGFR Signaling and Modulates Erlotinib Sensitivity in Non-Small Cell Lung Cancer Cells. Neoplasia. 2016;18(2):111-20. doi: 10.1016/j.neo.2016.01.002. PubMed PMID: 26936397; PubMed Central PMCID: PMCPMC5005263.
• Firtina Karagonlar Z, Koc D, Sahin E, Avci ST, Yilmaz M, Atabey N, et al. Effect of adipocyte-secreted factors on EpCAM+/CD133+ hepatic stem cell population. Biochemical and biophysical research communications. 2016;474(3):482-90. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.04.137. PubMed PMID: 27131739.
• Firtina Karagonlar Z, Koc D, Iscan E, Erdal E, Atabey N. Elevated HGF Expression as an Autocrine c-Met Activation Mechanism in Acquired Resistance to Sorafenib in HCC Cells. Cancer Sci. 2016 Jan 20. doi: 10.1111/cas.12891.
• Karagonlar ZF, Korhan P, Atabey N. Targeting c-Met in Cancer by MicroRNAs: Potential Therapeutic Applications in Hepatocellular Carcinoma. Drug Dev Res. 2015 Nov;76(7):357-67. doi: 10.1002/ddr.21274.
• Gunes A, Iscan E, Topel H, Avci ST, Gumustekin M, Erdal E, Atabey N. Heparin treatment increases thioredoxin interacting protein expression in hepatocellular carcinoma cells. Int J Biochem Cell Biol. 2015; 65:169-8.
• Korhan P, Erdal E, Kandemiş E, Cokaklı M, Nart D, Yılmaz F, Can A, Atabey N. Reciprocal activating crosstalk between c-Met and caveolin 1 promotes invasive phenotype in hepatocellular carcinoma. PLoS One. 2014; 9(8): e105278.
• Korhan P, Erdal E, Atabey N. miR-181a-5p is downregulated in hepatocellular carcinoma and suppresses motility, invasion and branching-morphogenesis by directly targeting c-Met. Biochem Biophys Res Commun. 2014; 450 (4):1304-12.
• Bozkaya G, Korhan P, Cokakli M, Erdal E, Sagol O, Karademir S, Korch C, Atabey N. Cooperative interaction of MUC1 with the HGF/c-Met pathway during hepatocarcinogenesis. Mol Cancer. 2012;11: 64.
• Ozen E, Gozukizil A, Erdal E, Uren A, Bottaro DP, Atabey N. Heparin inhibits Hepatocyte Growth Factor induced motility and invasion of hepatocellular carcinoma cells through early growth response protein 1. PLoS One. 2012;7:e42717.
• Kunter I, Erdal E, Nart D, Yilmaz F, Karademir S, Sagol O, Atabey N. Active form of AKT controls cell proliferation and response to apoptosis in hepatocellular carcinoma. Oncol Rep. 2014;31(2):573-80.
• Gumustekin M, Kargi A, Bulut G, Gozukizil A, Ulukus C, Oztop I, Atabey N. HGF/c-Met overexpressions, but not met mutation, correlates with progression of non-small cell lung cancer. Pathol Oncol Res. 2012 (2):209-18
PATENTLER
• Bottaro, D. P., Giubellino A., Atabey S. N., Soriano J. V., Breckenridge D. E.ve Burke T. R. (2011). Inhibition of cell motility, angiogenesis, and metastasis, Pub No: US7871981 B2.
• Atabey, S. N., Bottaro D. P., Breckenridge D. E., Gao Y., Soriano J. V.ve Yao Z. J. (2001). Inhibition of cell motility and angiogenesis by inhibitors of the Grb2 SH2-domain, Pub No: WO2001028577 A3.