Şerif Şentürk Laboratuvarı

 

Şerif Şentürk serif.senturk@deu.edu.tr
Grup Üyeleri
Ayça Zeybek Kuyucu, Doktora Sonrası Araştırmacı
Ece Çakıroğlu, Doktora Öğrencisi
Yağmur Toktay, YL Öğrencisi
Asli Kurden Pekmezci, YL Öğrencisi
Bahar Bingöl, Teknisyen

 

GENEL BAKIŞ

Translasyonel araştırma, insan sağlığını ve refahını arttırmak için temel bilim keşiflerinin tıbbi amaçlarla uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan biyotıp alanın disiplinlerarası bir dalıdır. Translasyonel araştırma, klinik olarak kullanılabilir ve ticarileştirilebilen umut verici yeni terapötikler ve tedavi seçeneklerini geliştirme hedefi ile temel bilim ve klinik öncesi araştırmaların bilgilerini kullanan bir “bench-to-bedside” vizyonunu uygular. Günümüzde, farklı hastalıklarla ilişkili moleküler değişiklikler, temel araştırmalarla çözülmekte ve bu tür değişiklikleri önlemek veya tersine çevirmek için tasarlanmış yeni terapötik ajanların translasyonel araştırmaya dayalı destek bulmasına yol açmaktadır. Temel ve translasyonel kanser araştırmaları için merkez laboratuvar olarak, kanser tedavisinde hedefe yönelik tedavi gelişimi için ideal bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, kliniğe transfer edilebilecek klinik öncesi ilaç adayı molekülleri sunarak gelecekteki bilgi ve yeniliği ilerletmektir.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Laboratuvarımız, temel araştırmaların biyolojik buluş aktivitelerinden yararlanan translasyonel araştırma odağı oluşturmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, birbiriyle bağlantılı, geniş ve uzun vadeli üç temayla ilgileniyoruz: (i) kanserde hücresel hedefleri belirlemek ve moleküler karakterizasyonunu yapmak (ii) yenilikçi biyolojik ilaçları keşfetmek ve geliştirmek ve (iii) daha önce onaylanmış orijinal biyolojik ilaçların “biyo-benzeri” ve “biyolojik olarak daha iyi” versiyonlarının geliştirilmesi ve üretilmesi. Bunu başarmak için de laboratuvarımız biyolojik yolaklar ve hastalık patobiyolojisinin incelenmesi için en kapsamlı ve ilgili modelleri geliştirmekle ilgileniyor.

Geleceğin ilaç hedeflerinin, biyolojik süreçleri düzenleyen mekanizmaları tanımlayan genetik mühendislik araçları ve analiz yaklaşımları tarafından desteklenen yüksek verimli genetik tarama teknolojilerinden ortaya çıkması beklenmektedir. Bu nedenle laboratuvarımız kansere spesifik zayıf noktaları ortaya çıkarmak için genom tarama kütüphanelerinin “keşif motoru” olarak in vitro ve in vivo da RNAi ve CRISPR/Cas9 teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor. Burada, sgRNA gönderimi ve Cas9 ifadesi ile shRNA ifadesi için lentivirüs tabanlı mekanizmalar kullanılarak tüm genom düzeyinde taramalar gerçekleştireceğiz.

Biyolojik ürünler, günümüzün en önemli terapötik ajanlarıdır ve başta onkoloji olmak üzere kardiyoloji, nöroloji, immünoloji ve birçok tıbbi alanda etkileri olan, çok değerli ilaçlardır. Bunlar, rekombinant DNA teknolojisi, kontrollü gen ekspresyonu veya antikor teknolojileri gibi biyoteknolojik yöntemler kullanılarak genetik olarak tasarlanmış canlı sistemlerden üretilir. Genellikle benzer bir biyolojik veya biyolojik benzeri ilaç, orijinal biyolojik ürünün daha az maliyetli bir versiyonudur. Bununla birlikte, biyobenzerler, kalite, güvenlik, etkinlik ve referans ile karşılaştırılabilirlik veya benzerlik için son derece yüksek standartlara uygundur ve yalnızca orijinal ürünün patenti sona erdiğinde üretilebilir. Bu bağlamda, laboratuvarımız biyobenzer ile referans ürün arasında klinik olarak anlamlı bir fark olmadığından emin olmak için bilimsel temelli adımlar gerektiren sağlam bir süreç olan orijinal biyolojik ürünlerin biyobenzer versiyonlarını geliştirmekle ilgilenmektedir.

ÖNE ÇIKAN UNSURLAR

Odaklandığımız önemli araştırma alanlarımız: (1) kanserde yürütücü mekanizmaların tanımlanması ve karakterizasyonu; (2) bu tür mekanizmalara karşı hedef tanımlama ve doğrulama. Disiplinlerarası işbirliği için temel ve translasyonel araştırma uzmanlığına olan yakınlık, hedefe yönelik yeni kanser ilacı keşfinin seçilmesi ve onaylanması açısından çok değerlidir. Laboratuvarımız, araştırma fırsatlarını arttırmak ve bu tür hastalıkların tedavisini desteklemek için, yüksek-çıktılı genomik anormalliklerle ilgili bilgileri kullanarak kansere özgü zayıf noktaların karakterize edilmesinin merkezinde yer almaktadır.

Grup üyeleri:

Senturk Lab. yüksek motivasyona sahip lisansüstü öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar ve uzmanlar aramaktadır. İlgilenenlerin serif.senturk@deu.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletişime geçmeleri rica olunur.

Eğitim/Araştırma Deneyimi
Kasım 2015 – halen Yardımcı Doçent
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü/Merkezi (iBG-izmir), İzmir, Türkiye.
2010 – 2015 Doktora Sonrası Araştırmacı
Cancer Center, Signal Transduction Laboratory
Cold Spring Harbor Laboratory, New York, ABD.
2003 – 2010 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Bütünleşik Doktora
Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
1998 – 2003 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Lisans
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
YAYINLAR (seçili)
Tüm yayınlar ve atıflar: Google Scholar: Serif Senturk
• Senturk S, Shirole NH, Nowak DG, Corbo V, Pal D, Vaughan A, Tuveson DA, Trotman LC, Kinney JB, Sordella R. Rapid and tunable method to temporally control gene editing based on conditional Cas9 stabilization. Nature Communications 8, 14370
• Shirole NH, Pal D, Kastenhuber ER, Senturk S, Boroda J, Pisterzi P, Miller M, Munoz G, Anderluh M, Ladanyi M, Lowe SW, Sordella R. TP53 exon-6 truncating mutations produce separation of function isoforms with pro-tumorigenic functions. eLife 5:e17929, 2016
• Senturk S, Shirole N, Nowak DG, Corbo V, Vaughan A, Tuveson DA, Trotman LC, Kepecs A, Stegmeier F, Sordella R. A rapid and tunable method to temporally control Cas9 expression enables identification of essential genes and interrogation of functional gene interactions in vitro and in vivo. bioRxiv http://dx.doi.org/10.1101/023366
• Nowak DG, Cho H, Herzka T, Watrud K, DeMarco DV, Wang VM, Senturk S, Fellmann C, Ding D, Beinortas T, Kleinamn D, Chen M, Sordella R, Wilkinson JE, Castillo-Martin M, Cordon-Cardo C, Robinson BD and Trotman LC. Myc drives Pten/p53-deficient proliferation and metastasis due to Il6-secretion and Akt-suppression via Phlpp2. Cancer Discovery, CD-14-1113 (Epub), 2015
• Senturk S, Yao Z, Camiolo M, Stiles B, Rathod T, Walsh AM, Nemajerova A, Lazzara MJ, Altorki NK, Krainer A, Moll UM, Lowe SW, Cartegni L, Sordella R. p53Ψ is a transcriptionally inactive p53 isoform able to reprogram cells toward a metastatic-like state. PNAS, 111(32): E3287-96, 2014
• Mender I, Senturk S, Ozgunes N, Akcali KC, Kletsas D, Gryaznov S, Can A, Shay JW, Dikmen ZG. Imetelstat (a telomerase antagonist) exerts off target effects on the cytoskeleton. International Journal of Oncology, 42: 1709-1715, 2013
• Buentempo F, Ersahin T, Missiroli S, Senturk S, Etro D, Ozturk M, Capitani S, Cetin-Atalay R, Neri LM. Inhibition of Akt signaling in hepatoma cells induces apoptotic cell death independent of Akt activation status. Investigational New Drugs, 29(6): 1303-13, 2011
• Sucularli C, Senturk S, Ozturk M, Konu O. Dose-and Time-dependent Expression Patterns of Zebrafish Orthologs of Selected E2F Target Genes in Response to Serum Starvation/ Replenishment. Molecular Biology Reports, 38(6): 4111-23, 2011
• Senturk S, Mumcuoglu M, Gursoy-Yuzugullu O, Cingoz B, Akcali KC, Ozturk M. Transforming Growth Factor-Beta Induces Senescence Arrest in Hepatocellular Carcinoma Cells and Inhibits Tumor Growth. Hepatology, 52(3): 966-74, 2010
• Mumcuoglu M, Bagislar S, Yuzugullu H, Alotaibi H, Senturk S, Telkoparan P, Gur-Dedeoglu B, Cingoz B, Bozkurt B, Tazebay U, Yulug IG, Akcali KC, Ozturk M. The ability to generate senescent progeny as a mechanism underlying breast cancer cell heterogeneity. PLoS ONE 5(6) e11288, 2010
• Yuzugullu H, Benhaj K, Ozturk N, Senturk S, Celik E, Toylu A, Tasdemir N, Yilmaz M, Erdal E, Akcali KC, Atabey N, and Ozturk M. Canonical Wnt signaling is antagonized by noncanonical Wnt5a in hepatocellular carcinoma cells. Molecular Cancer, 8(1): 90, 2009
• Ozturk M, Arslan-Ergul A, Bagislar S, Senturk S, Yuzugullu H. Senescence and Immortality in Hepatocellular Carcinoma. Cancer Letters, 286(1): 103-113, 2009
• Ozturk N, Erdal E, Mumcuoglu M, Akcali KC, Yalcin O, Senturk S, Arslan-Ergul A, Gur B, Yulug I, Cetin-Atalay R, Yakicier C, Yagci T, Tez M, and Ozturk M. Reprogramming of replicative senescence in hepatocellular carcinoma-derived cells. PNAS, 103: 2178-2183, 2006
PATENTLER
• Methods and Compositions for Inhibiting Growth and Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) in Cancer Cells. WO2015200725 A1, Application number: PCT/US2015/037830