Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, bir taraftan sağlık personeli, öğrenciler ve dünya çapında ziyaretçilerimize biyotıp alanında nitelikli eğitimler verirken, diğer taraftan ise; seçkin, yetenekli ve genç bilim insanlarına temel bilimsel araştırmalarını innovasyona dönüştürerek, terapötik hücreler, uygun maliyetli biyobenzerler ve aşılar üretmek suretiyle yerel ve bölgesel nüfusun refahına katkı sağlamaları konusunda özgün fırsatlar yaratmaktır.

Kurumumuz, küresel sağlık sorunlarıyla mücadelede aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, başlıca insan hastalıklarıyla ilgili translasyonel araştırmalara odaklanacaktır:

  • Bilimsel keşiflerin hız kazanmasına etkili katkılar sağlayarak insanlığın refah düzeyini artırmak,
  • Biyofarmosötik ve aşı geliştirmede yeni yaklaşımlar oluşturmak suretiyle, küresel kalkınmanın genel sağlık ve bilim ile alakalı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,
  • Ulusal ve küresel düzeyde, paydaşları ile birlikte yenilikçi ortaklıklar kurarak, müşterek araştırma faaliyetleri yürütmek,
  • Kanser, obezite, bulaşıcı, nörolojik ve dejeneratif hastalıklar gibi küresel sağlık sorunlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönelik yenilikçi teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirmek.

Vizyonumuz, Cumhuriyetimizin 100.ncü yılı olan 2023’e uzanan 10 yıllık bir sürede, sağlık ve yaşam bilimleri alanında Güney Doğu Avrupa ve MENA ülkelerini kapsayan bölgenin en etkin araştırma enstitülerinden birini kurmaktır. “iBG-izmir”, işgücü ve finansal kaynakları en etkin şekilde harekete geçiren, yaşam bilimlerindeki devrim niteliğindeki yeni bilimsel bilgiyi toplumun sağlık ve refahı için kullanılabilir hale dönüştüren ve yaptığı bilimsel keşifler ile ulusal ekonominin kalkınmasına katkı sağlayan bir buluş ve innovasyon merkezi olacaktır.