Tarihçe

İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü (iBG-izmir)

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü (iBG-İzmir), ilk olarak “Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Projesi” adı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü, Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi ve Sağlık Teknoloji Parkı (DEPARK) yenilikçi ortaklığının sonucu olarak “Bioİzmir” Bilim ve Teknoloji Parkı bünyesinde kurulmuştur. Proje, 2003 yılında yenilikçi bir Translasyonel Araştırma Merkezi olarak tasarlanmıştır.

Proje, ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi döner sermayesi ile desteklenmiş, daha sonra translasyonel araştırma merkezi kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuş ve bakanlık tarafından Sağlık Kampüsü’nde ulusal düzeyde bir biyomedikal araştırma merkezi kurulması amacıyla yaklaşık 58 milyon ABD Doları tutarındaki fon ile desteklenmiştir.

Tıbbi buluşlar ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile toplum sağlığına, ekonomik refah ve insanın faydasına hizmet etme amacını yüklenen bir mükemmeliyet merkezine dönüşmeyi amaçlayan merkezimiz, Eylül 2014’te “Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak onaylanmış ve Resmi Gazete’de yer almıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, merkez bünyesinde bir Enstitünün (İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü) kurulmasını da onaylamış ve Yükseköğretim Kurumu’na konu ile ilgili başvuruda bulunmuştur. 09/03/2015 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan enstitünün ‘Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji’ ve ‘Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri’ isimli iki anabilim dalı, ‘Moleküler Biyoloji ve Genetik’ Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora programları bulunmaktadır.

Multidisipliner bir yaklaşıma sahip olan iBG-İzmir, moleküler biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyo-mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi pek çok bilim alanını çatısı altında barındıran kapsamlı bir araştırma-geliştirme merkezi olacaktır. Merkez, Türk ekonomisinin özellikle sağlık alanında önemli lokomotiflerinden biri olan İzmir’de kurulmuştur ve bu kapsamdaki ilk araştırma merkezidir.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Eylül 2013 tarihinden bu yana Merkez Müdürü olarak görev yapmaktadır.