Fare Birimi

Fare biriminde kullanılan kafes sistemleri tamamen bireysel havalandırmalı kafeslerden oluşmaktadır (Individually Ventilated Cages-IVC). Bu sistemde bütün kafeslere hepafiltreden geçirilmiş hava beslemesi vardır ve hayvanlarla temas eden hava yine hepafiltreden geçirilerek dışarı atılır. Bu sayede bütün kafesler için standart mikroçevre koşulları sağlanmaktadır. iBG Vivaryum 2016 yılı içerisinde 230 fare kafesi olan kapasitesini 1400 kafese çıkaracaktır ve sıçan kafes sistemlerini de dahil ederek deneysel çalışma alanını 3400 m2 alana genişletecektir.