Medikal Cihaz Test Laboratuvarı

 

Birim Sorumlusu (geçici)
Prof.Dr. Şermin Genç

• Vücut dışı (in vitro) Sitotoksisite Testleri (TS EN ISO 10993-5): Tıbbi cihaz ve malzemelerin temas ettikleri hücrelerde oluşabilecek hasarın kantitatif olarak değerlendirilmesini yapılmaktadır.

• Genotoksisite Testi (TS EN ISO 10993-3, OECD-471): Tıbbi cihaz ve malzemelerin gen mutasyonlarına neden olup olmadığını belirlemek amacıyla OECD 471 standardına uygun olarak bakteri hücreleri (Salmonella typhimurium) kullanılarak gerçekleştirilmektedir.