Merkezi Olanaklar

 

Birim Yöneticisi
Prof.Dr. Neşe Atabey

Diğer Merkez Hizmetleri/Olanakları hem araştırmaya yönelik hizmet vermek hem de biyotıp ve farmasötik sektörlerindeki biyobenzerler, terapötik hücreler , tıbbi tanı kitleri ve diğer tıbbi cihazlar gibi biyoteknolojik ürünlerin gelişmesine ivme kazandırmak amacıyla kurulmaktadır. Bu tesisler GMP özellikli hücresi üretimi ve GMP özellikli biyofarmasötik pilot üretim sahalarını kapsamaktadır. Terapötik hücreler için GLP özellikli analiz laboratuvarları, biyofarmasötikler ve tıbbi cihazların yanı sıra, biyo-uyumluluk testi laboratuvarları da dahil farmakoloji ve toksikoloji laboratuvarlarını da kapsayan klinik öncesi tahlil alanlarımız da bulunmaktadır. Kemirgenler, zebra balığı ve genetiği değiştirilmiş modellerinin üretimini sağlayan son teknoloji Vivaryum tesislerimiz de hizmete açılmıştır. Şu anda, bu hizmetlerden bazıları tamamen işlevsel olmakla birlikte bazıları da bir kaç ay içinde işlevsellik kazanacaktır. Özellikle GMP tesisleri gibi bazı tesislerimiz ise önümüzdeki yıllarda dış kullanım için hazır olacaktır.

Merkezi olanaklarımız: