Biyobanka Birimi

 

Birim Sorumlusu
Prof.Dr. Neşe Atabey

Birmimiz; Horizon 2020 kapsamında desteklenen bir proje olan Biyobankalama ve Biyomoleküler Kaynak Araştırma Altyapıları Konsorsiyumu (BBMRI-ERIC)’nın Türkiye ulusal koordinatörü (national node)’dür. Bu proje üye ülkelerdeki biyobankalar arasındaki eşgüdüm sağlamayı, bilgi ve veri güvenliğini koruyarak örnek paylaşımını sağlayacak teknik, etik ve yasal alt yapının ve kalite kontrol standartlarını oluşturmayı, bu yolla yeni biyobelirteçlerin ve yeni tedavi hedeflerinin bulunmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Birimimizin ana amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

• Biyolojik materyalin ve ilgili verilerin toplanması, depolanması, isimsiz kılınması, kalite kontrolü ve paylaşımı için rehberlerin ve standart işletim prosedürlerinin (SOP) oluşturulması,
• Hasta kayıtlarının ve klinik verilerin kullanımı için bilgi teknolojileri altyapılarının oluşturulması,
• Hem temel hem de klinik araştırmacılara yönelik eğitim faaliyetleri düzenleyerek Türkiye’de biyobankalar konusunda farkındalığın arttırması.