Vivaryum

 

Vivarium
Birim Sorumlusu
Prof.Dr. Ensari Güneli
Members
Doç.Dr. Ralph Meuwissen
Doç.Dr. Güneş Özhan
Yrd.Doç.Dr. Kasım Diril
Staff
Uzm. Dr. Gülçin Çakan-Akdoğan
Vet. Hek. Kerem Esmen
Vet. Hek. Umur Keleş

 

Deney hayvanları birimi, 3.500m2’lik alanda 20.000 kemirgen ve 2.000 zebrabalığı barındıracak kapasiteye sahiptir. Bu birim araştırmacılara, kanser, otoimmün ve bulaşıcı hastalıklar, rejeneratif tıp, ilaç tarama, metabolik ve nörodejeneratif hastalıklar ve yapay organ gelişimini içeren alanlarda temel ve translasyonel araştırmalar yapmak için gelişmiş hayvan modellerini, gerekli araçları ve uzmanlığı sağlamaktadır. Bu gelişmiş yeni hayvan modelleri, hastalık mekanizmalarını araştırmak, hedef genleri belirleme ve doğrulama, tanı, biyomarker ve yeni ilaçların geliştirilmesi ve en önemlisi kişiselleştirilmiş tedavileri optimize etmek ve denemek için kullanılabilir. Bu birim ayrıca, ulusal ve bölgesel araştırma topluluğunun kullanımına sunulacak bir hayvan hastalık modelleri deposu oluşturacaktır.  İBG deney hayvanları birimi fare modelleri için Avrupa Araştırma Altyapısı’na (Infrafrontier) katılmayı ve ulusal bir bağlantı noktası olmayı hedeflemektedir. Modern altyapısı, geniş barınma kapasitesi, ayrıcalıklı ekipmanları ve tecrübeli personeli ile deney hayvanları birimi, Türkiye ve Avrupa ile Asya’da önemli bir deney hayvanları araştırma birimi haline gelecektir.